วิเคราะห์งวดวัน เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
|
รางวัลที่ 1 ............. บน ............ ล่าง ..............
สูตรคำณวณตามวันและเดือน คำนวณได้ : 2
สูตรคำณวณตามวัน คำนวณได้ : 3
สูตรคำณวณตามสถิติย้อนหลัง คำนวณได้ : 8
สูตรคำณวณตามเดือน คำนวณได้ : 4
หวยงวดล่าสุด
งวดวัน เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1 724628
3 ตัวบน 628
3 ตัวหน้า 148 883
3 ตัวหลัง 154 877
2 ตัวล่าง 64
วิเคราะห์งวดวัน เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1 724628 บน 628 ล่าง 64
สูตรคำณวณตามวันและเดือน คำนวณได้ : 2
89%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามวัน คำนวณได้ : 3
35%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามสถิติย้อนหลัง คำนวณได้ : 8
80%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามเดือน คำนวณได้ : 4
85%
ระดับความแม่นยำ
วิเคราะห์งวดวัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1 345650 บน 650 ล่าง 65
สูตรคำณวณตามวันและเดือน คำนวณได้ : 9
20%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามวัน คำนวณได้ : 4
40%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามสถิติย้อนหลัง คำนวณได้ : 6
90%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามเดือน คำนวณได้ : 4
40%
ระดับความแม่นยำ
วิเคราะห์งวดวัน เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1 074824 บน 824 ล่าง 56
สูตรคำณวณตามวันและเดือน คำนวณได้ : 7
30%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามวัน คำนวณได้ : 4
89%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามสถิติย้อนหลัง คำนวณได้ : 2
80%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามเดือน คำนวณได้ : 7
30%
ระดับความแม่นยำ
วิเคราะห์งวดวัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1 967134 บน 134 ล่าง 04
สูตรคำณวณตามวันและเดือน คำนวณได้ : 0
85%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามวัน คำนวณได้ : 4
82%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามสถิติย้อนหลัง คำนวณได้ : 2
32%
ระดับความแม่นยำ
สูตรคำณวณตามเดือน คำนวณได้ : 0
85%
ระดับความแม่นยำ
ย้อนหลังหวยหวยออกตามวัน
 • อาทิตย์
 • จันทร์
 • อังคาร
 • พุธ
 • พฤหัสบดี
 • ศุกร์
 • เสาร์
ย้อนหลังหวยออกตามเดือน
 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • เมษายน
 • พฤษภาคม
 • มิถุนายน
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • ตุลาคม
 • พฤศจิกายน
 • ธันวาคม